DE CE NU TOATE SPITALELE ÎȘI PUBLICĂ CONTRACTELE CU CNAM PE PAGINILE WEB?

DE CE NU TOATE SPITALELE ÎȘI PUBLICĂ CONTRACTELE CU CNAM PE PAGINILE WEB?

Chiar dacă legislația obligă instituțiile medicale din Republica Moldova să asigure transparența gestionării
banilor publici, doar unele spitale raionale își onorează această obligațiune, prevăzută în cel puțin 20 de legi
și alte acte normative în vigoare.

Mai mult, Prestatorii de servicii în baza contractelor cu CNAM sunt obligați, în
termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței
medicale sau servicii medical, informația privind numărul și data contractului
încheiat cu asigurătorul, privind spectrul și tipul serviciilor medicale
contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a
mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate, prevede articolul
13 a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Ce se întâmplă la aproape trei ani de când a intrat în vigoare această prevedere legală?

În timp ce unele spitale își publică bugetele gestionate, rapoartele de activitate, planurile de achiziții sau
contractele semnate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, altele nici nu au o pagină web.

Veaceslav Palii, directorul Spitalului Raional Șoldănești: ”Nu știu cum așa, cam toate
instituțiile medicale, din câte am înțeles, ziceam ca să înnoim că să înnoim și să
facem… Deja și am contract cu o companie din Chișinău și 100% că maxim într-o
săptămână Spitalul o să aibă sait.”

Nina Postu, directoarea Spitalului Raional Rezina: ””Nu
zic că transparența nu este importantă, dar e nevoie de minim 800 de lei lunar
doar pentru întreținerea paginii…Acum suntem în condiții, când trebuie să
asigurăm protecția personalului, dispozitive medicale, medicamente și
consumabile.Noi tratăm pacienții social-vulnerabili, care nu au posibilitate de
achitare și toate cheltuielile de spital – le achităm noi, circa 400 de mii de lei pe
an…și noi încercăm să prioritizăm aceste cheltuieli.”

Elena Palanciuc, director-adjunct al Spitalului Raional Orhei: ” Nu știu ce poate
să mai facă Ministerul Sănătății, ca să ne pornească la lucru… Șefii instituțiilor
sunt odată în an evaluați ca indicatori de performanță. Aș sugera Ministerului să
fie inclus ca un indicator de performanță și transparență activității instituțiilor…
dacă ar bate la salariu, atunci într-adevăr ei s-ar mobiliza…și atunci se scoate 20
% din salariu, o să vedeți cum toată lumea își face pagina web bine făcută”

UNDE ÎȘI PUBLICĂ SPITALELE, RAPOARTELE FINANCIARE, CONTRACTELE ȘI BUGETELE ?

Din cele trei spitale din zona de centru a țării, Spitalul raional Orhei dispune de o pagină web și o pagină
pe Facebook. Spitalele raionale Rezina și Șoldănești nu au pagini web, iar paginile pe Facebook nu sunt
active de multă vreme. Am aflat care sunt explicațiile directorilor celor trei spitale raionale:

SPITALUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI


Directorul instituției ne asigura pe 5 iunie 2020, că maxim într-o
săptămână, Spitalul din Șoldănești va publica pe un saitul
instituției, toate actele prevăzute de lege, ceea, ce nu
s-a întâmplat nici peste o lună:

Veaceslav Palii, directorul Spitalului Raional Șoldănești:
”Noi acum trebuia să înnoim pagina web, dar pe Facebook este Spitalul raional Șoldănești. Săptămâna
viitoare cred că o să fie accesată pagina web și o să fie totul publicat acolo. Nu știu cum așa, cam toate

instituțiile medicale, din câte am înțeles, ziceam ca să înnoim, să înnoim și să facem…. Avem persoană
angajată, specializată în domeniul IT și în maxim o săptămână, deja și am și contract cu o companie IT din
Chișinău – sută la sută. Vom publica tot despre instituție și state de personal și buget, și contracte.
Este o sută de procente că maxim într-o săptămână Spitalul o să aibă sait.”

SPITALUL RAIONAL REZINA:
În așteptarea soluțiilor Ministerului Sănătății, instituția din Rezina are
Contractul cu CNAM afișat pe panoul din holul spitalului. Directoarea
instutuției consideră importantă și transparența, prioritare fiind, totuși, în
această perioadă – cheltuielile directe, decât cele de construcție, design și
administrare a unui sait.

Nina Postu, directoarea Spitalului Raional Rezina: Cu regret, noi la moment, nu avem o pagină web a
instituției, care ne-ar permite să palsăm informații despre contractul cu CNAM și alte mișcări financiare ale
instituției. Noi, la moment, ne folosim de Panoul informativ al Spitalului, care este în holul spitalului și are
acces oricine să vadă aceste cifre, cât și alți jurnaliști și mass-media. Noi și toate spitalele din republică au
avut pagină web dirijată centralizat, în cadrul unui proiect investițional și pentru aceasta Spitalele raionale
nu plăteau bani. Proiectul s-a finalizat, paginile au încetat să funcționeze după care, toate spitalele din țară
sunt în aceeași situație ca și noi. A fost o oportunitate de a adera la un proiect investițional, dar până la
urmă nu s-a mai hotărât, încă merg negocieri și discuții despre aderarea la un proiect comun investițional
–adică toate instituțiile mediacle să aibă aceiași parametri, același format de pagină Web, așa cum era
anterior, pentru că așa e corect, așa prevede legislația și experții în cibernetică care dau recomandări, ca
paginile instituțiilor medicale să fie de același format. Deoarece suntem pentru transparență, folosim
panoul informativ, comunicăm cu jurnaliștii, prezentăm informații și rapoarte fondatorului. Noi acum
suntem în proces de negociere, am pe masă, mai multe oferte ale agenților economici. Identificăm agentul
economic care ne propune un preț mai mic pentru întreținerea paginii web, pentru că este problema
financiară, în primul rând: minim 800 lei lunar trebuie de achitat agentului economic, ca să fie întreținută
pagina. De exemplu, pentru Spitalul raional Rezina aceasta este o sumă, considerând, că noi acum suntem
în condiții, când trebuie să asigurăm protecția personalului cu echipamente de protecție, poate cu unele
dispozitive medicale, cu medicamente și consumabile, deaceea suma de 800 lei pentru instituție este o
problemă. Ca și alte instituții, noi tratăm pacienții social-vulnerabili, care nu au posibilitate de achitare și
toate cheltuielile de spital, le achităm noi. Este vorba de peste 400 de mii de lei pe an. Este o sumă destul
de importantă și noi încercăm să prioritizăm aceste cheltuieli. Nu zic că transparența nu este importantă,
dar susținerea unei pagini web costă, deaceea noi am fost în așteptareaa unui prioect investițional comun
la nivel de Minister al Sănătății și sperăm că Ministerul va veni cu propuneri pe parcurs. Până atunci noi
vom lucra cu un agent economic pentru a asigura transparența financiară a instituției.

SPITALUL RAIONAL ORHEI
În așteptarea soluțiilor Ministerului Sănătății, instituția a achiziționat un domen și administrează pagina
web http://srorhei.md/transparenta.html , unde pot fi găsite: Contractul cu CNAM pe 2020, Planul de
activitate pentru 2019 și Raportul de activitate pentru I semestru al 2018, Planul de achiziții pentru 2019,
Raportul financiar pentru 2018, nu și cele din ultimul an. Solicitată, șefa adjunctă a instituției Elena
Palanciua, a promis că maxim până pe 12 iunie 2020 vor fi publicate Raportul financiar și cel de activitate
pentru anul precedent, dar nici pe 4 iulie acestea nu erau de găsit pe pagina oficială a spitalului.

Elena Palanciuc, director-adjunct al Spitalului Raional Orhei: Contractul pentru 2020 este deja publicat,
doar acordurile nu am reușit să le publicăm – iată chiar îmi notez, apoi Raportul financiar îl plasăm, iar
cel mult într-o săptămână vom publica și Indicatorii actualizați de activitate a instituției.

– De ce ar fi o problemă pentru unele spitale să-și pubice aceste date?
– Consider că au două probleme: fie nu au specialiști care să gestioneze pagina web sau nu este o prioritate.
Trebuia să vină Ministerul sănătății cu o ofertă și deja deja ar trebui sa o finalizeze ca sa avem identice
paginile web. Ceva s-a întâmplat și sau oprit: nici de la centrul PAS, nici de la ministerul sănătății Și vedeți

că noi acuma am elaborat o pagină a noastră, e cam stângace dar trebuia să o avem. Știu că tot timpul erau
paginele identice gestionate de către minister. Clar că este nevoie de finanțare și de specialiști care să
elaboreze o pagină să fie identică pentru toate instituțiile.
Noi  am procurat spațiul, deci achităm pentru el și gestionăm pagina dată. Ar fi o soluție, ca și mai devreme,
până a nu expiră ca să fie gestionată de către o singură instituție, de Ministerul Sănătății pentru că toate
instituțiile medicale din republică.
Hai să-i întrebăm pe cei care nu au pagin, să văd care este cauza la ei. Eu știu că domnul Ghenadie Țurcanu
de la CENTRUL PAS inițiase o procedură de atragere investiții ca să avem o pagină cât de cât informativă și
transparentă la activitatea instituțiilor și poate apelăm la ei și atunci ei ne ajută să avem pentru toată țara
aceste servicii procurate cu sau achitate de către instituțiile donatoare internaționale.

– Ce soluții ar funcționa mai bine în acestă situație?
– Conducătorii instituțiilor sunt la odată în an evaluați ca indicatori de performanță. Eu i-aș da eu sugera
Ministerului Sănătății să fie inclus ca un indicator de performanță, plasarea tuturor
informațiilor a și de transparență activității instituțiilor – ar fi minunat  și atunci ar stimula cât  de cât,
dacă ar bate la salariu, atunci într-adevăr ei s-ar mobiliza. 
Noi avem obligația ca funcție, ca fișă de post, ca să facem transparentă activitatea instituției. Doi, avem
modificările în Legea noastră unde e scris că trebuie să fie totul transparent, comunicarea cu mass-media,
care e noi suntem obligați fiind o instituție publică, să facem tot și să nu ascundem nimic, să fie tot
transparent. Dar dacă nu merg toate obligațiunile, atunci începem și cu sancțiuni. nu ai îndeplinit,
nu ai indicatori de performanță a instituției.
Aș sugera să fie niște instruiri cu specialiștii în tehnologii informaționale, ceea ce ține de pagina web. Avem
și Ordinul ministrului prin care suntem obligați să avem o pagină web, structura pagini web și toți pașii
obligatorii. Nu știu ce poate să mai facă Ministerul Sănătății, ca să ne pornească la lucru. Deci asta ar fi: ca
un indicator…și atunci se scoate 20 % din salariu, o să vedeți cum toată lumea se face pagina web bine
făcută. Noi suntem deschiși tot timpul și într-adevăr uneori e obținem niște lucruri anume prin mass-
media.

Pentru anul curent, Spitalul raional Orhei a negociat cu CNAM un
contract de 66, 7 milioane de lei, Spitalul raional Rezina – de 24, 1
milioane de lei, iar Spitalul raional Șoldănești – de 23, 2 milioane de
lei pentru asistență și servicii medicale acordate pacienților
asigurați. Săptămâna trecută CNAM a anunțat că a semnat în luna
mai contracte adiționale cu 51 de instituții medicale din țară cu
profil COVID19. Finanțatorul le-a oferit suplimentar, în total, 276 de
milioane de lei. Deocamdată, nici CNAM, nici instituțiile cu care a
semnat contractile nu au publicat pe paginile lor web informații
despre sumele acordate și serviciile pe care urmează să le presteze.
Asta, deși potrivit legii ar fi trebuit să le publice după cel mult 5 zile de la semnare.

A.Z.

Comentarii

Share this post