FETELE REPREZINTĂ MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE COPIII AFLAȚI ÎN GRIJA ALTOR PERSOANE DECÂT PĂRINȚII

FETELE REPREZINTĂ MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE COPIII AFLAȚI ÎN GRIJA ALTOR PERSOANE DECÂT PĂRINȚII

UNDE LOCUIESC CEI MAI MULȚI COPII AFLAȚI SUB TUTELĂ ÎN RAIONUL REZINA?

Dintre cei peste 16 mii de copii din țara noastră, aflați în grija altor persoane decât părinții, peste jumătate sunt fete (52%), iar majoritatea locuiesc în zonele rurale, arată datele Biroului Național de Statistică. 

Bunăoară în raionul Rezina 405 de fete și băieți sunt plasați sub tutelă-curatelă, dintre care 69 beneficiază de indemnizație lunară din bugetul de stat. Cei mai mulți din acești copii  locuiesc în orașul Rezina (150).  

În zonele rurale, localitatea Ignăței este satul unde unde locuiesc cei mai mulți copii plasați sub tutelă și curatelă. Potrivit datelor oferite de responsabilii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului Raional Rezina, oferite pentru ELITA TV,  fiecare al zecelea copil din satul Ignăței se află în grija unui tutore. Actele asistentei sociale din sat  arată că circa jumătate (45%) dintre acești copii sunt fete, tot atâția (45%)  au părinții plecați peste hotarele Republicii Moldova. 

Solicitată de ELITA TV, sursa a mai precizat, că pe locul doi și trei după numărul copiilor aflați sub tutelă/curatelă în raionul Rezina sunt satele Țareuca cu 30 de copii și Păpăuâi – 28 de copii. 

Alte date arată că ”…fiecare al șaselea copil din Republica Moldova este crescut de rude, pentru că părinții sunt plecați peste hotare (sursa: declarația la conferința de presă din  Maiei Bănărescu, avocata poporului pentru drepturile copilului.) 

NOTA REDACȚIEI: 

Potrivit legislației:

Tutelă –  instituţie juridică de ocrotire a minorilor, aparţinând dreptului familiei şi cuprinzând totalitatea reglementărilor legale privitoare la protecţia — de către o altă persoană decât părinţii şi sub supravegherea, controlul şi îndrumarea autorităţii tutelare — a unor categorii de minori. Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vîrsta de 14 ani. (La atingerea vîrstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără emiterea unei dispoziţii suplimentare de către autoritatea tutelară.) Tutela asupra minorului se instituie în cazul în care acestuia i s-a atribuit statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire părintească. (Instituirea tutelei are loc în situaţiile în care minorul este lipisit de îngrijirea ambilor părinţi, datorită faptului că aceştia sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti, puşi sub interdicţie sau nu şi-au redobândit drepturile părinteşti asupra copilului lor firesc a cărui înfiere a fost desfăcută.)

La 1 ianuarie 2021, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 559,7 mii2 sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani, numărul copiilor în ăara noastră fiind în descreștere continua. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației la începutul anului 2021 a constituit 21,6%.

surse: Avocata poporului pentru drepturile copilului, BNS, MSMPS, DASPF Rezina
autoare: redacția Vocea tinerilor – Luminița Badan,  ELITA TV.

Acest conținut este parte din proiectul ”Vocea tinerilor în TV regională” realizat de ELITA TV cu susținerea ERIM în Moldova – IREX Europe

Comentarii

Share this post