Numirea șefului Pieței din Rezina, un adăpost pentru animelele străzii și subarenda terenurilor orașului unei companii.

Numirea șefului Pieței din Rezina, un adăpost pentru animelele străzii și subarenda terenurilor orașului unei companii.

 • Numirea administratorului întreprinderii Municipale ”Piața comercială a orașului Rezina”
 • Inițierea modificării proiectului de recultivare a terenului aferent Carierei de extragere a materiei prime pentru producția de ciment.
 • Amplasarea unui adăpost pentru animalele străzii.
 • Renovarea scări cu 424 trepte din or. Rezina, str.Lomonosov pe strada Päcii – str.27 August.
 • Permisiunea de subarendă  Î.M.,CASA AETERNA” S.R.L a terenurilor proprietate publicà a orașului Rezina
 • și Modificarea contractului de arendà nr.395 din 01 august 2019 încheiat cu Î.M. ”CASA AETERNA” S.R.L” (Consiliul orășenesc la final de mandat a aprobat arenda pentru aceluiași teren pentru compania respectivă) – sunt doar o parte din chestiunile ordinii de zi a forului legislativ al orașului Rezina de azi, 2 iunie 2023.

 Aleșii orașului Rezina, convocați vineri, 2 iunie 2023, în ședința Consiliului Orășenesc. Pe ordinea de zi  sunt incluse subiecte ce vizează: 

 1. Modificarea deciziei consiliului orășenesc nr. 8/3 din 08.11.2019 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate”
 2. Aprobarea proiectului „Amenajarea spațiului public – renovarea scări cu 424 trepte din or. Rezina, str.Lomonosov pe strada Päcii – str.27 August.
 3. Modificarea bugetului orașului pentru anul 2023.
 4. Acordarea ajutorului financiar unic cetățenilor din teritoriul administrat.
 5. Acceptarea donatiei cu titlul gratuit în cadrul proiectului „,Hărți digitale pentru dezvoltare durabilă”
 6. „Cu privire la acordul de primire în proprietatea orașului din proprietatea statului a unor investiții”
 1. Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apà/de canalizare.
 2. Numirea administratorului întreprinderii Municipale ”Piața comercială a orașului Rezina” și aprobarea contractului individual de munca”.
 3. Schimbarea locatarului casei de locuit din orașul Rezina str Miciurin nr.9.***
 4. Schimbarea locatarului apartamentului nr. 14 din or Rezina str. Pácii nr.65.***
 5. Încetarea dreptului de folosintā asupra încăperii cu nr.cadastral 6701205.071.01.034, proprietate a orașului Rezina.
 6. Amplasarea unui adapost de animale abandonate și inițierea lucrárilor de amenajare a parcului pădure.
 7. Schimbarea destinației încăperilor, proprietate privatà a cet. Colta Ludmila”***
 8. Prelungirea dreptului de locatiune asupra încăperii proprietate publicà din or. Rezina, str.27 August nr. 12. ***
 9. „Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare selectiva a bunului imobil proprietate publica a orasului Rezina, din intravilan cu nr. cadastral 6701217.021.***
 1. Aprobarea materialelor de delimitare selectivă a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din intravilan cu nr cadastral 6701207.098.***
 2. Aprobarea materialelor de delimitare selectivă a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din intravilan ou nr cadastral 6701207.108.***
 3. Aprobarea materialelor de delimitare selectivă a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din intravilan ou nr cadastral 6701210.171.***
 4. Aprobarea materialelor de delimitare selectiva a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din intravilan cu nr cadastral 6701209.410.***
 5. Aprobarea materialelor de delimitare selectiva a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din intravilan cu nr cadastral 6701209.412.***
 6. Aprobarea materialelor de delimitare selectiva a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din intravilan cu nr cadastral 6701205.429.***
 7. Aprobarea materialelor de delimitare selectiva a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina, din extravilan cu nr cadastral 6701216.658.***
 8. Formarea prin separare a bunului imobil proprietate publică a orașului Rezina cu nr.cadastral 6701211.180.***
 9. Prelungirea locațiunii funciare asupra terenului cu nr.cadastral 6701209.379, locatar Botezat Vasile”
 10. Prelungirea locațiunii funciare asupra terenului cu nr.cadastral 6701209.362, locatar Corcescu Valentina.
 11. Prelungirea locațiunii funciare asupra terenului cu nr.cadastral 6701201.088, locatar SC “ELITSERVICE-AUTO” SRL”.
 12. Prelungirea locațiunii funciare asupra terenului cu nr.cadastral 6701218.325, locatar SRL “MASTMAG SERVICE”
 13. Acordul de inițiere a modificării proiectului de recultivare a terenului aferent Carierei de extragere a materiei prime pentru producția de ciment”.
 14. Încuviințarea de dare în subarendă Î.M.,CASA AETERNA” S.R.L a terenurilor proprietate publicà a orașului Rezina.
 15. Modificarea contractului de arendà nr.395 din 01 august 2019 încheiat cu Î.M. ”CASA AETERNA” S.R.L”
 16. Vânzarea terenului proprietate publica aferent bunului imobil privat al dlor   Bagrin Serghei si Bagrin Aliona.
 17. Vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al dlui         Bagrin Serghei.
 18. Vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al d-lor Catana Vlad și Juc Marina.
 19. Vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al dnei Deliu Ana.
 20. Vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al dlui Diaur Vasile.
 21. Vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al dlui Maroglo Victor.
 22. Vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al dlui Stirbu Ghenadie.

Comentarii

Share this post