Împăduriri de terenuri, calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, discutate la Rezina. Când vom avea lansată Stația de monitorizare a calității aerului la Mateuți?

Împăduriri de terenuri, calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, discutate la Rezina. Când vom avea lansată Stația de monitorizare a calității aerului la Mateuți?

Împăduriri de terenuri, calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, – sunt doar o parte din problemele de mediu abordate azi la Rezina în cadrul discuțiilor Secretarului de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat cu primari din raion. Participanții la discuții au discutat probleme de mediu, dar și provocările aleșilor locali în localitățile lor: gunoiștile neautorizate care se află în imediata apropiere de casele oamenilor, instituții publice și terenuri agricole rămân o mare problemă, care necesită o soluționare imediată. Grigore Stratulat a făcut o retrospectivă a principalelor proiecte realizate și a vorbit despre intențiile Guvernului de a crea poligoane de colectare a deșeurilor pe înteg teritoriu Republicii Moldova, după ce vor fi identificate locațiile și efectuate studiile de fezabilitate.

Conform Strategiei de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-2027, teritoriul Republicii Moldova este divizat în 8 regiuni de management al deşeurilor. Raionul Rezina împreună cu Orhei, Șoldănești și Telenești, face parte a Regiunii de Management al Deșeurilor nr. 6 (RMD 6).

Un alt aspect discutat în cadrul întrevederii a fost realizarea Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor 2023-2032. Conform documentului în următorii zece ani, urmează extinderea suprafețelor împădurire pe o suprafață de 150,000 ha și plantarea a circa 500 mln puieți, promovând în special speciile autohtone bine adaptate la schimbările climatice și asigurând condiții de gestionare eficientă a culturilor pe bază de specii exotice dar naturalizate. Iar pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de o cooperare fructuoasă cu APL pentru a identifica noi terenuri ce urmează a fi împădurite.

Primarii s-au arătat interesați și de finanțarea proiectelor din domeniul de protecție a mediului și schimbărilor climatice prin intermediul IP „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” din Fondul Național pentru Mediu. Deatlii, în ediția de azi ”Ora locală” la ELITA TV. 

 

Comentarii

Share this post