Perspectivele economice ale Republicii Moldova s-au deteriorat semnificativ în urma invaziei Rusiei în țara vecină, Ucraina.

Perspectivele economice ale Republicii Moldova s-au deteriorat semnificativ în urma invaziei Rusiei în țara vecină, Ucraina.

Deși economia și-a reluat creșterea în 2023, ritmul a fost lent, însoțit de o creștere a sărăciei, (Analiza băncii Mondiale).

Perspectivele economice ale Republicii Moldova s-au deteriorat semnificativ în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Deși economia și-a reluat creșterea în 2023, ritmul a fost lent, însoțit de o creștere a sărăciei alimentată de presiunile inflaționiste. Provocările continue precum războiul din Ucraina, problemele structurale și alegerile iminente continuă să impună constrângeri care afectează semnificativ încrederea consumatorilor și a investitorilor. Constatările se regăsesc în Actualizarea Economică, elaborată de către Banca Mondială, transmite IPN.

Potrivit analizei, asigurarea disponibilității și accesului la resurse energetice rămâne o prioritate pe termen scurt, având în vedere impactul lor potențial asupra gospodăriilor, în special a celor vulnerabile, precum și asupra competitivității și poziției fiscale a țării. Cu toate constrângerile structurale inerente, politicile monetare și fiscale par a fi aliniate în stimularea activității economice.

„Politica fiscală se confruntă cu dubla provocare de a susține veniturile disponibile reale ale gospodăriilor, punând totodată bazele pentru o creștere viitoare. Cu toate acestea, este necesară o abordare prudentă în ceea ce privește construirea de rezerve și gestionarea riscurilor fiscale. Pentru a atinge o dezvoltare durabilă pe termen lung și alinierea la nivelul de venit pe cap de locuitor al UE, Republica Moldova trebuie să se angajeze într-un amplu proces de reforme și să investească în infrastructura care promovează creșterea și este rezistentă la schimbările climatice”, se menționează în Actualizarea Economică.

Potrivit experților Băncii Mondiale, provocările structurale, precum scăderea productivității, discrepanța competențelor pe piața forței de muncă, deficiențele de guvernare și nivelul scăzut al competiției, persistă și necesită reforme pentru a stimula competitivitatea, a elimina barierele în calea adoptării tehnologiilor avansate și a îmbunătăți eficiența piețelor.

„Reformele propuse vizează accelerarea investițiilor publice în infrastructură, implementarea unei strategii de transport multimodal și diversificarea sectorului energetic pentru a reduce dependența de surse limitate de energie. Consolidarea cadrului de parteneriat public-privat, îmbunătățirea strategiilor de achiziții și atragerea investițiilor private sunt cruciale pentru dezvoltare. Schimbările în politicile economice, împreună cu reformele instituționale, inclusiv supunerea întreprinderilor de stat regulilor companiilor private și promovarea concurenței, sunt esențiale pentru a stimula creșterea productivității și a investițiilor”, precizează analiza Băncii Mondiale.

Autorii Actualizării mai menționează că valorificarea integrării în UE poate stimula productivitatea sectorului privat, îmbunătăți competitivitatea și genera mai multe oportunități de angajare, angajând astfel Moldova pe calea creșterii economice pe un termen lung. Eforturile pentru accesarea fondurile UE, în special pentru infrastructură, ar trebui să fie un obiectiv strategic cheie pentru viitor.

Comentarii

Share this post